onsdag 25. mars 2009

tverrfaglig prøve eksamen


Jeg hadde tverrfaglig prøve eksamen 5 desember.Da skulle jeg planlegge en aktivitet som skulle dekke visse mål jeg fikk tildelt.jeg fikk 3 mål som ble tildelt og 3 mål som jeg fikk bestemme selv.Jeg hadde da valgt som hovedmål, Fysisk Aktivitet.Som aktivitet så hadde en tur. Jeg skulle da gå tur med 8 barn og ha forskjellige aktiviteter under turen. Følte selv det gikk veldig bra og fikk god hjelp av noen klasse kamerater.Aktiviteten varte ca 30min. Når jeg var ute å gikk tur så hadde jeg da en aktivitet som het (Over det røde hav). Det er en lek som man må løpe mye. Leken går ut på at det står en hai i midten, Han skal da si en farge, har noen av de som står på siden den fargen så kan de gå over uten at haien kunne ta de.Hvis du ikke hadde den fargen så måtte du løpe over til den andre siden uten av haien kan ta deg!Skulle jeg valgt noe anndeledes så ville det nok vært å være med fokusert på visse områder under turen. Ble litt fort i svingene under visse deler av aktiviteten.Syns at det er veldig lærerikt og bra vi hadde en prøve runde før den ordentlig eksamen.Var også lurt å hjelpe noen andre før jeg skulle ha det selv for å lære hva de andre gjorde, det ga meg tips.Syns selv det ble en bra fremføring og ble fornøyd med resultatet!.

Ingen kommentarer: